Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van PSB.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van PSB. Wij zijn sinds 2012 gecertificeerd volgens de Erkend Duurzaam norm van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. In 2016 hebben wij de Erkend Duurzaam plus norm inclusief EED module behaald.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze bedrijfsvoering. Duurzaamheid gaat voor ons over ondernemen, inspelen op veranderingen, verantwoordelijkheid nemen en je continu verder professionaliseren om toekomst ‘proof’ te zijn. Duurzaamheid gaat over onze producten en diensten, maar ook over onze eigen impact als organisatie op de maatschappij.

ISO 14001:2015

PSB Bedrijfswageninrichting is gecertificeerd conform ISO 14001:2015.

Klik hier voor het certificaat.

De milieubeleidsverklaring hiervan is in te zien. Klik hier voor de beleidsverklaring. 

Erkend Duurzaam Premium

PSB Bedrijfswageninrichting is Erkend Duurzaam Premium gecertificeerd.

Klik hier voor het certificaat.

Binnen Amega

PSB is onderdeel van Amega. Amega heeft als doel het ontzorgen van klanten door integratie van haar dienstverlening en bieden van heldere en kordate service rondom het produkt auto in de regio Zuid-Holland-Zuid.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om de duurzame partner in automobiliteit te zijn in onze regio. Duurzaamheid is belangrijk voor ons vanuit onze historie, als toonaangevende automotive onderneming willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij  het aanbieden van totale mobiliteitsoplossingen aan onze klanten.

 

Ons beleid

Duurzaam Ondernemen begint bij onszelf en daarom hebben wij in een officiële duurzaamheidsverklaring vanuit 4 pijlers ons duurzaam ondernemen beleid opgezet. Binnen de 4 pijlers hebben we 12 beloftes geformuleerd die zijn ondertekend door de directie. De resultaten per belofte worden jaarlijks gecommuniceerd met onze belangrijkste stakeholders. Wij doen er als organisatie alles aan om deze doelen te behalen. Bekijk duurzaamheidsverklaring

Wat is duurzaamheid voor ons?

De focus van onze duurzaamheidsactiviteiten liggen op het thema milieu.

Duurzaamheid gaat voor ons over ondernemen, inspelen op veranderingen, verantwoordelijkheid nemen en je continu verder professionaliseren om toekomst ‘proof’ te zijn.
Duurzaamheid gaat over onze producten en diensten, maar ook over onze eigen impact als organisatie op de maatschappij. De focus van onze duurzaamheidsactiviteiten liggen op het thema milieu, omdat wij daar de grootste impact hebben.

De auto is onlosmakelijk verbonden met de brandstof die erin gaat en de emissies die eruit komen. Duurzame mobiliteit gaat over het reduceren van emissies in de keten. Je kan de ontwikkelingen van nieuwe technieken in de autobranche niet meer los koppelen van de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen. Als we de totale emissies willen reduceren moeten we samenwerken in de keten.

Download hier het duurzaamheidsverslag

In ons compacte MVO-verslag leest u meer over de praktische uitwerking van ons beleid op het terrein van duurzaam ondernemen.

Onze strategie

Duurzaamheid kan alleen een succes worden als we samenwerken.

Onze duurzaamheidsstrategie is ontwikkeld vanuit klantperspectief en onze eigen verantwoordelijkheid als organisatie.

Missie

“Onze klanten begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit met verplaatsingen die minimale impact hebben op mens en milieu”

Het bieden van totale mobiliteitsoplossingen voor onze klanten, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu, zonder de duurzaamheid binnen onze eigen organisatie uit het oog te verliezen.

Visie

“Voor onze klanten duurzame mobiliteitsoplossingen mogelijk maken.”

Doelstelling

''Wij stellen ons tot doel dat in 2030 de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto’s (basisjaar 1990) met 49% gereduceerd is.''

Amega biedt u mobiliteit wanneer u daar behoefte aan heeft. Dat betekent dat we maatwerk leveren en de behoefte van u als klant uitgebreid in kaart brengen om, na een gedegen analyse, tot een goed advies te komen. Succesvol zijn in het realiseren van de milieudoelstellingen gaat hand in hand met het oog hebben voor de TCO (total Cost of Ownership) van een voertuig en het gebruiksprofiel van u als klant.

Betrokken ondernemen

Betrokken ondernemen is belangrijk binnen Amega.

Betrokken ondernemen is belangrijk binnen Amega om kennis te delen en zo de toekomstige generatie verder te ontwikkelen, maar ook onze inzet te tonen voor goede doelen. Enkele voorbeelden:

Betrokken bij goede doelen

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verkopen van loten voor de Kiem loterij. Kiem is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Tevens hebben we een bus ingezet voor het vervoer van de kinderen.
  • Jaarlijks collecteren de medewerkers voor het MS Fonds.
  • Bieden van vervoer aan de Voedselbank Dordrecht.
  • Een auto beschikbaar gesteld en opgeknapt voor Kika.

Stageplekken

4 leerlingen per periode

Het bieden van stageplekken voor moeilijk lerende kinderen en sociale vaardigheden binnen het bedrijfsleven op te doen. 

Bedrijfsbezoek

Jaarlijks vinden er vanuit scholen 8 bedrijfsbezoeken plaats bij Amega

Betrokken bij verenigingen

Diverse sponsoringen van lokale (sport)verenigingen.